หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มเครือข่ายพญาวัง (กลุ่ม 3) จังหวัดลำปาง สพม. เขต 35
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ระหว่าง วันที่ 2-3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ชั้น 2 ห้อง 121 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ชั้น 2 ห้อง 122 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ชั้น 2 ห้อง 125 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ชั้น 2 ห้อง 125 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
13.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พิเชษฐเมธา ชั้น 1 ห้อง ศูนย์วิชาการ 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พิเชษฐเมธา ชั้น 1 ห้อง ศูนย์วิชาการ 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 6 - 6
13.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา หอประชุมภัทรคุณ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-12.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
13.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พิเชษฐเมธา ชั้น 2 ห้อง ศูนย์อาเซียน 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พิเชษฐเมธา ชั้น 2 ห้อง ศูนย์อาเซียน 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
13.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 11 - 11
09.00-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 12 - 12
13.00-16.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ศาลาพระพุทธ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย 0931328177 E-mail jete5w@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]