หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มเครือข่ายพญาวัง (กลุ่ม 3) จังหวัดลำปาง สพม. เขต 35
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ระหว่าง วันที่ 2-3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   2 ก.ย. 2557   3 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชันย์ ชั้น 3 ห้อง 638 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-12.00
2 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชันย์ ชั้น 3 ห้อง 638 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา หอประชุมภัทรคุณ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-12.00
2 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
13.00-16.00
3 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พิเชษฐเมธา ชั้น 2 ห้อง ศูนย์อาเซียน 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พิเชษฐเมธา ชั้น 2 ห้อง ศูนย์อาเซียน 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
13.00-16.00
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 11 - 11
09.00-12.00
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 12 - 12
13.00-16.00
7 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ศาลาพระพุทธ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง อาคารศิลปะ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง อาคารศิลปะ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง อาคารศิลปะ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง อาคารศิลปะ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง อาคารศิลปะ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 11 - 11
09.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง อาคารศิลปะ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 12 - 12
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ชั้นล่าง อาคารราชาปกเกศ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 21 - 21
09.00-12.00
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ชั้นล่าง อาคารราชาปกเกศ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 21 - 21
13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง หอประชุมภัทรคุณ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง หอประชุมภัทรคุณ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
13.00-16.00
3 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-12.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พิเชษฐเมธา ห้อง 224 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-12.00
2 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พิเชษฐเมธา ห้อง 227 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-12.00
3 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ห้อง ห้องร่มฉัตร 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
4 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ห้อง ห้องร่มฉัตร 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
09.00-12.00
5 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 11 - 11
09.00-12.00
6 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พิเชษฐเมธา ห้อง 216 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 12 - 12
09.00-12.00
7 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พิเชษฐเมธา ห้อง 216 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-12.00
8 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ชั้น 2 ห้อง 128 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 14 - 14
09.00-12.00
9 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ชั้น 2 ห้อง 128 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 15 - 15
09.00-12.00
10 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พิเชษฐเมธา ห้อง 222 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 16 - 16
09.00-12.00
11 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พิเชษฐเมธา ห้อง 225 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 17 - 17
09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง สนามฟุตบอลทางทิศเหนือ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง สนามฟุตบอลทางทิศเหนือ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ชั้นล่าง อาคารราชาปกเกศ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ชั้นล่าง อาคารราชาปกเกศ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
13.00-16.00
5 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ห้องร่มฉัตร 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-14.00
6 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ห้องสมุดใต้ร่มพระบารมี 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
7 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ห้องสมุดใต้ร่มพระบารมี 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
13.00-16.00
8 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-12.00
9 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 14 - 14
13.00-16.00
10 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 17 - 17
09.00-12.00
11 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 18 - 18
13.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชันย์ ชั้น 3 ห้อง 634 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชันย์ ชั้น 3 ห้อง 632 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-14.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชันย์ ชั้น 3 ห้อง 632 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 3 - 3
13.00-16.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชันย์ ชั้น 3 ห้อง 633 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชันย์ ชั้น 3 ห้อง 633 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชันย์ ชั้น 3 ห้อง 636 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-12.00
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชันย์ ชั้น 3 ห้อง 636 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชันย์ ชั้น 3 ห้อง 636 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชันย์ ชั้น 3 ห้อง 635 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
13.00-16.00
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชันย์ ชั้น 3 ห้อง 635 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
13.00-16.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชันย์ ชั้น 3 ห้อง 632 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 11 - 11
13.00-16.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชันย์ ชั้น 3 ห้อง หน้าหมวดคอมพิวเตอร์ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 12 - 12
09.00-12.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชันย์ ชั้น 3 ห้อง หน้าหมวดคอมพิวเตอร์ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-1200
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชันย์ ชั้น 3 ห้อง 633 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 14 - 14
09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลานหน้าอาคารภูมิปัญญา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
2 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลานหน้าอาคารภูมิปัญญา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
09.00-12.00
3 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงรถ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 11 - 11
09.00-12.00
4 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงรถ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 12 - 12
09.00-12.00
5 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงรถ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 13 - 13
13.00-16.00
6 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงรถ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 14 - 14
13.00-16.00
7 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงรถ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 15 - 15
13.00-16.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงรถ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 16 - 16
13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00
2 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง แนะเเนว 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง แนะเเนว 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง แนะเเนว 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-12.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-12.00
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-12.00
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-12.00
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
09.00-12.00
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 11 - 11
09.00-12.00
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 12 - 12
09.00-12.00
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-12.00
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 14 - 14
09.00-12.00
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 15 - 15
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง แนะเเนว 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย 0931328177 E-mail jete5w@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]