หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 127 118 95.93% 5 4.07% 0 0% 0 0% 123
2 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 113 82 75.23% 20 18.35% 6 5.5% 1 0.92% 109
3 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 87 57 69.51% 18 21.95% 6 7.32% 1 1.22% 82
4 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 82 51 73.91% 13 18.84% 5 7.25% 0 0% 69
5 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 70 44 66.67% 15 22.73% 7 10.61% 0 0% 66
6 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 61 42 70% 10 16.67% 7 11.67% 1 1.67% 60
7 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 35 19 55.88% 7 20.59% 8 23.53% 0 0% 34
8 โรงเรียนแม่สุกศึกษา 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย 0931328177 E-mail jete5w@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]