หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 82 173 122
2 005 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 70 141 89
3 001 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 113 287 165
4 004 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 61 98 64
5 003 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 87 211 141
6 002 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 127 262 177
7 007 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 35 69 35
8 008 โรงเรียนแม่สุกศึกษา 5 5 5
รวม 580 1246 798
2044

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย 0931328177 E-mail jete5w@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]