ตรวจสอบผลการแข่งขัน
เรียน ผู้ประสานงานแต่ละโรงเรียน
ให้ท่านประสานงานกับครูและนักเรียนที่แข่งขันทักษะแต่ละรายการ ตรวจสอบผลการแข่งขัน หากมีข้อสงสัย หรือการเปลี่ยนแปลงขอความอนุเคราะห์ท่านประสานทางศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาตรวจสอบจากแบบรายงานผลการแข่งขัน ด่วน ภายในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 แล้วทางศูนย์จะได้ดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการ และอนุมัติให้พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันได้ต่อไป
ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ
วันพฤหัสบดี ที่ 04 กันยายน 2557 เวลา 07:55 น.