ประกาศข่าว
เรียน ผู้ประสานงานโรงเรียน ขณะนี้ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถพิมพ์เกียรติบัตร และตรวจสอบรายการที่ได้ไปแข่งขันต่อระดับภาคได้เลยนะครับ หากมีข้อสงสัย ปัญหาประสานงานผมได้ครับ
ขอบคุณครับ
วันอังคาร ที่ 09 กันยายน 2557 เวลา 07:59 น.