ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 กลุ่มเครือข่ายพญาวัง
เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 18 ก.ค.-20 ส.ค. 2557
20-30 สิงหาคม 2557 ฝ่ายเอกสารเตรียมเอกสารสำหรับการแข่งขัน
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 2-3 กันยายน 2557
โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
วันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:42 น.