เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 ก.ย. 2557
12 ก.ย. 2557
24 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่

 ร.ร. ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครู วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557   http://north64.sillapa.net/sm-center/?name=report&file=category_show    (กรณีต้องการแก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครู ให้แจ้งที่จังหวัดแพร่โดยตรง)
 ประกาศรายชื่อผู้แข่งขัน 30 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
 แข่งขันในระดับภาค วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้นักเรียน ระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 
 
 
 
   
  Download เอกสารเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อสกุลของนักเรียน /ครูผู้สอน/ กรรมการ  
 

                           เกณฑ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์
เกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.ต้น คลิกดูที่นี่ ม.ปลาย คลิกดูที่นี่

เกณฑ์การแข่งขัน
Science show ม.ต้น คลิกดูที่นี่
เกณฑ์การแข่งขัน
Science show ม.ปลาย คลิกดูที่นี่

เกณฑ์การส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  คลิกดูที่นี่
เกณฑ์การส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกดูที่นี่

 
 
กำหนดการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
(จังหวัดลำพูน กลุ่มที่ ๑ และ กลุ่มที่ ๒)
สนามแข่งขันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน   คลิกดูที่นี่
สนามแข่งขันโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน    คลิกดูที่นี่
สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง    คลิกดูที่นี่
สนามแข่งขีนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา    คลิกดูที่นี่
 
  แผนผังอาคารที่ใช้การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา Download  
 
 
 
ศูนย์สาระการเรียนรู้ จังหวัดลำพูน
1. ศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โทร 088-2667001  chalidaodbang@hotmail.com
2. ศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     โรงเรียนป่าซาง โทร 081-3866690 Wanasit55@gmail.com
3. ศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โทร 081-7062035
     locule_bio@hotmail.com
4. ศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
     โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โทร 084-9499406 wichien_pi@hotmail.com
5. ศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ
    โรงเรียนทาขุมเงินวิทยา โทร 086-9153340 Dum2513@hotmail.com
6. ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
    โรงเรียนแม่ทาวิทยา โทร 081-3668060 aeed07@hotmail.com
7. ศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
    โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม โทร 089-2650138 yu_promnil@hotmail.com
8. ศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โทร 0806805892 nongnout001@gmail.com
9. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    โรงเรียนแม่ตืนวิทยา โทร 089-291115 Pakprawee@gmail.com
10. ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์) 
   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26 โทร 089-9521546 pairat31@gmail.com
 
  ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดลำพูน
เปิดรับลงทะเบียนนักเรียน
ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2557 (จนท โรงเรียน)
ดำเนินการจัดตารางการแข่งขันและจัดทำคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม 2557 ถึง 5 กันยายน 2557  (จนท เลขาศูนย์สาระฯ)
ติดต่อขอแก้ไขการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้ควบคุม
ระหว่างวันที่ 1- 5 กันยายน 2557  (จนท เลขาศูนย์สาระฯ)
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2557
  (จนท โรงเรียน)
พิมพ์เอกสารในการจัดการแข่งขันมอบให้ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2557  (จนท เลขาศูนย์สาระฯ)
บันทึกและประกาศผลการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 11-19 กันยายน 2557  (จนท เลขาศูนย์สาระฯ)
พิมพ์เกียรติบัตร
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 57 เป็นต้นไป  (จนท โรงเรียน)
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต35 กลุ่มจังหวัดลำพูน
ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557 สนามแข่งขัน 4 สนาม ได้แก่
-โรงเรียนจักรคำคณาทร แข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์,การงานอาชีพ,คอมพิวเตอร์ ,สุขศึกษา
-โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ แข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ,ศิลปะ
-โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง แข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย,คณิตศาสตร์
-โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
-โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557
-แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
-พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557
-การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
-การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
วันอาทิตย์ ที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 22:27 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 29
จำนวนทีม 1,593
จำนวนนักเรียน 3,743
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,214
จำนวนกรรมการ 1,057
ครู+นักเรียน 5,957
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,014
ประกาศผลแล้ว 187/213 (87.79%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 30
เมื่อวาน 67
สัปดาห์นี้ 635
สัปดาห์ที่แล้ว 1,163
เดือนนี้ 1,638
เดือนที่แล้ว 2,343
ปีนี้ 23,020
ทั้งหมด 175,243