หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557และวันที่ 24 เมษายน 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สนามฟุตบอล 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สนามฟุตบอล 11 ก.ย. 2557 09.00 - 10.30
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง หอประชุมอินทนิล ห้อง ใต้ถุนหอประชุมอินทนิล 11 ก.ย. 2557 09.00-15.00
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อาคารพุทธรักษา(อาคาร4) ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 11 ก.ย. 2557 09.00-15.00
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์อาเซียน 24 เม.ย. 2558 09.00-12.00
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์อาเซียน 24 เม.ย. 2558 09.00-12.00
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง โสต ฯ 3 24 เม.ย. 2558 09.00-12.00
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง โสต ฯ 3 24 เม.ย. 2558 09.00-12.00
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง โสต ฯ 2 24 เม.ย. 2558 09.00-12.00
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง โสต ฯ 2 24 เม.ย. 2558 09.00-12.00
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง โสต ฯ 3 24 เม.ย. 2558 09.00-12.00
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง โสต ฯ 3 24 เม.ย. 2558 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นายวิทยา วรรณมะกอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0899503768 wanmakok@gmail.com และ
นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 0871786675
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]