หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557และวันที่ 24 เมษายน 2558

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง 543 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 มาหลังเวลาการแข่งขัน 15 นาที ไม่อนุญาติให้เข้าห้องสอบ
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง 544 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 มาหลังเวลาการแข่งขัน 15 นาที ไม่อนุญาติให้เข้าห้องสอบ
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
-
-
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง หอประชุมอินทนิล 11 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00 1. ระบุประเภทของโครงงานหน้าปกรายงานให้ชัดเจน(ประเภท1หรือ2) 2.ส่งเล่มรายงานให้กรรมการก่อน ไม่เกิน 08.30 น. จำนวน 5 เล่ม
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง หอประชุมอินทนิล 11 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00 1.ระบุประเภทของโครงงานหน้าปกรายงานให้ชัดเจน (ประเภท1หรือ2) 2.ส่งเล่มรายงานให้กรรมการก่อนไม่เกิน 08.30 น. จำนวน 5 เล่ม
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง หอประชุมอินทนิล 11 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00 1.ระบุประเภทของโครงงานหน้าปกรายงานให้ชัดเจน (ประเภท1หรือ2) 2.ส่งเล่มรายงานให้กรรมการก่อนไม่เกิน 08.30 น. จำนวน 5 เล่ม
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้องคอมพิวเตอร์ E-class 11 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้องคอมพิวเตอร์ E-class 11 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้องโสตฯ 11 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00 มาหลังเวลาการแข่งขัน 15 นาที ไม่อนุญาติให้เข้าห้องสอบ
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้องโสตฯ 11 ก.ย. 2557 เริ่ม 09.00 มาหลังเวลาการแข่งขัน 15 นาที ไม่อนุญาติให้เข้าห้องสอบ


ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นายวิทยา วรรณมะกอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0899503768 wanmakok@gmail.com และ
นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 0871786675
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]