หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557และวันที่ 24 เมษายน 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325
-
09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321
-
09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323
-
09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324
-
09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารอาเซียน ชั้น 1 ห้อง 911
-
09.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารอาเซียน ชั้น 1 ห้อง 911
-
09.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา หอประชุมราชพฤกษ์
-
09.00-16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ศาลา40ปี เวียงเจดีย์วิทยา
-
09.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334
-
09.00-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335
-
09.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331
-
09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ิอาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333
-
09.00-16.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา
-
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นายวิทยา วรรณมะกอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0899503768 wanmakok@gmail.com และ
นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 0871786675
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]