หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 129 109 89.34% 11 9.02% 2 1.64% 0 0% 122
2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 130 95 76% 24 19.2% 5 4% 1 0.8% 125
3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 118 88 78.57% 20 17.86% 3 2.68% 1 0.89% 112
4 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 104 80 83.33% 12 12.5% 3 3.13% 1 1.04% 96
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 126 58 60.42% 18 18.75% 11 11.46% 9 9.38% 96
6 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 103 49 56.32% 27 31.03% 9 10.34% 2 2.3% 87
7 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 104 49 56.98% 22 25.58% 15 17.44% 0 0% 86
8 โรงเรียนวชิรป่าซาง 97 41 53.95% 24 31.58% 10 13.16% 1 1.32% 76
9 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 81 33 53.23% 18 29.03% 7 11.29% 4 6.45% 62
10 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 72 28 42.42% 25 37.88% 8 12.12% 5 7.58% 66
11 โรงเรียนป่าซาง 81 26 35.62% 30 41.1% 15 20.55% 2 2.74% 73
12 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 60 25 44.64% 16 28.57% 14 25% 1 1.79% 56
13 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 67 21 34.43% 21 34.43% 19 31.15% 0 0% 61
14 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 51 19 42.22% 17 37.78% 9 20% 0 0% 45
15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 38 15 39.47% 12 31.58% 10 26.32% 1 2.63% 38
16 โรงเรียนมงคลวิทยา 28 13 48.15% 8 29.63% 5 18.52% 1 3.7% 27
17 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 41 11 29.73% 13 35.14% 11 29.73% 2 5.41% 37
18 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 54 10 23.81% 17 40.48% 12 28.57% 3 7.14% 42
19 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 44 6 17.14% 16 45.71% 9 25.71% 4 11.43% 35
20 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 23 6 31.58% 7 36.84% 5 26.32% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
22 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
23 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 20 1 5.56% 8 44.44% 8 44.44% 1 5.56% 18
24 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
25 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นายวิทยา วรรณมะกอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0899503768 wanmakok@gmail.com และ
นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 0871786675
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]