หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 129 365 182
2 003 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 67 134 98
3 019 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 81 155 109
4 020 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 118 300 195
5 021 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 51 107 51
6 006 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 104 190 149
7 007 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 60 169 86
8 022 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 44 84 47
9 008 โรงเรียนป่าซาง 81 203 104
10 009 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 54 106 67
11 023 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดบ้านโฮ่งหลวง 0 0 0
12 024 โรงเรียนพระปริยัติธรรมทุ่งหัวช้าง 0 0 0
13 026 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 23 33 29
14 025 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 0 0 0
15 027 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 9 13 13
16 014 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 126 349 214
17 016 โรงเรียนวชิรป่าซาง 97 216 141
18 017 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 130 395 193
19 018 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 41 63 45
20 029 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 104 279 163
21 028 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 103 238 126
22 013 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 72 143 79
23 004 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 8 14 12
24 005 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 3 6 3
25 010 โรงเรียนพรหมจักร 0 0 0
26 011 โรงเรียนมงคลวิทยา 28 64 44
27 002 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 38 80 42
28 012 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 2 5 2
29 015 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 20 32 20
รวม 1593 3743 2214
5957

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นายวิทยา วรรณมะกอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0899503768 wanmakok@gmail.com และ
นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 0871786675
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]