หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยกองมู
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่อ

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 335 8 ก.ย. 2557 09.30-12.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 335 8 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 336 8 ก.ย. 2557 09.30-12.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 337 8 ก.ย. 2557 09.30-12.30
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 334 8 ก.ย. 2557 09.30-12.30
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 334 8 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 332 8 ก.ย. 2557 09.30-12.30
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 332 8 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]