หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยกองมู
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่อ

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง SEAR2 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง SEAR2 8 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 232 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 232 8 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง SEAR1 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง SEAR1 8 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 233 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 233 8 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
-
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
-
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 231 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 231 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง 231 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง โสตทัศนศึกษา 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ห้อง โสตทัศนศึกษา 8 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]