หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 88 64 79.01% 11 13.58% 4 4.94% 2 2.47% 81
2 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 69 50 79.37% 12 19.05% 1 1.59% 0 0% 63
3 โรงเรียนปายวิทยาคาร 51 31 70.45% 7 15.91% 4 9.09% 2 4.55% 44
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 56 24 50% 12 25% 8 16.67% 4 8.33% 48
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 55 23 45.1% 16 31.37% 7 13.73% 5 9.8% 51
6 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 64 23 50% 10 21.74% 6 13.04% 7 15.22% 46
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 54 20 46.51% 11 25.58% 7 16.28% 5 11.63% 43
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 33 16 50% 5 15.63% 5 15.63% 6 18.75% 32
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]