หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 69 117 84
2 003 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 64 143 82
3 004 โรงเรียนปายวิทยาคาร 51 89 76
4 008 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 88 190 119
5 002 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 56 97 69
6 005 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 55 154 94
7 006 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 33 66 42
8 007 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 54 148 62
รวม 470 1004 628
1632

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]