สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ห้องสอนศึกษา 37 23 9 69 64 11 4 2 79
2 ขุนยวมวิทยา 26 27 7 60 50 12 1 0 63
3 ปายวิทยาคาร 15 11 9 35 31 7 4 2 42
4 ราชประชานุเคราะห์ 22 13 5 7 25 23 16 7 5 46
5 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 11 11 10 32 24 12 8 4 44
6 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 9 8 8 25 23 10 6 7 39
7 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 9 8 6 23 20 11 7 5 38
8 ราชประชานุเคราะห์ 34 8 7 3 18 16 5 5 6 26
รวม 128 100 59 287 251 84 42 31 377