หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง\"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 4- 5 เดือน กันยายน 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 3 4 ก.ย. 2557 09.00-14.00 เวลา 5 ชม.รวมเวลารับประทานอาหาร
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 1 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 1 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 1 4 ก.ย. 2557 09.00-14.00 เวลา 5 ชม.รวมเวลารับประทานอาหาร
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 1 4 ก.ย. 2557 09.00-14.00 เวลา 5 ชม.รวมเวลารับประทานอาหาร
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 4 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 2 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 3 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 3 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 2 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 4 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ทีมละ 5-10 นาที
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ทีมละ 5-10 นาที
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 1 4 ก.ย. 2557 09.00-14.00 เวลา 5 ชม.รวมเวลารับประทานอาหาร


ติดต่อผู้ประสานงาน สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ 084-6160397
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 053-618106 นายจิรันดร เองศิลป์ 09-46080899
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]