หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง\"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 4- 5 เดือน กันยายน 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารชั่วคราว(ต้นสีส้ม/ปลายสีฟ้า) 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารชั่วคราว(ต้นสีส้ม/ปลายสีฟ้า) 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารชั่วคราว(สีม่วง) 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารชั่วคราว(สีม่วง) 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 3 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 3 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
-
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 1 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00 ทีมละ 5 นาที
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารชั่วคราว(สีชมพู) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารชั่วคราว(สีเหลือง) 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
-
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 1 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 2 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 2 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 3 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 3 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 2 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 2 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.


ติดต่อผู้ประสานงาน สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ 084-6160397
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 053-618106 นายจิรันดร เองศิลป์ 09-46080899
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]