หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง\"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 4- 5 เดือน กันยายน 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 4 (314) 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00 เวลา 2 ชม.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 4 (314) 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00 เวลา 2 ชม.
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 5 (315) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ทีมละ 10 นาที
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 6 (316) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ทีมละ 10 นาที
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 5 (315) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ทีมละ 10 นาที
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 6 (316) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ทีมละ 10 นาที
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 2 (312) 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00 เวลา 2 ชม. 30 นาที
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 2 (312) 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00 เวลา 2 ชม. 30 นาที
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3 (313) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 รอบที่ 1 จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 30 วินาที รอบที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 30 วินาที
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3 (313) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 รอบที่ 1 จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 30 วินาที รอบที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 30 วินาที


ติดต่อผู้ประสานงาน สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ 084-6160397
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 053-618106 นายจิรันดร เองศิลป์ 09-46080899
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]