หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง\"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 4- 5 เดือน กันยายน 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 3 (223) 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00 รอบที่ 1 ทำข้อสอบ 60 นาที ตอบปัญหาสด 30 นาที รอบที่ 2 กระบวนการ 2 ชม.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 3 (233) 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00 รอบที่ 1 ทำข้อสอบ 60 นาที ตอบปัญหาสด 30 นาที รอบที่ 2 กระบวนการ 2 ชม.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 1 (221) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ทีมละ 10 นาที
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 1 (231) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ทีมละ 10 นาที
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 4 (234) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ทีมละ 10 นาที
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 4 (234) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ทีมละ 10 นาที
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 4 (234) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00 ทีมละ 10-15 นาที
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 4 (234) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00 ทีมละ 10-15 นาที
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
-
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
-
-
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง หอประชุม 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง หอประชุม 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.


ติดต่อผู้ประสานงาน สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ 084-6160397
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 053-618106 นายจิรันดร เองศิลป์ 09-46080899
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]