หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง\"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 4- 5 เดือน กันยายน 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง หอประชุม ห้อง หอประชุม 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ทีมละ 1ชม.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง หอประชุม ห้อง หอประชุม 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ทีมละ 1ชม.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 2 (212) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ทีมละ 10 นาที
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 2 (212) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ทีมละ 10 นาที
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 3 (213) 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00 7 นาที
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 4 (214) 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00 ม.ต้น 7 นาที
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 4 (214) 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00 ม.ปลาย 8 นาที
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 1 (211) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 1 (211) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ประสานงาน สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ 084-6160397
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 053-618106 นายจิรันดร เองศิลป์ 09-46080899
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]