หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง\"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 4- 5 เดือน กันยายน 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 2 (112) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 2 (112) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3 (113) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3 (113) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 4 (114) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 4 (114) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 4 (114) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 4 (114) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 5 (115) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 5 (115) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 5 (115) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
-
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ประสานงาน สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ 084-6160397
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 053-618106 นายจิรันดร เองศิลป์ 09-46080899
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]