หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง\"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 4- 5 เดือน กันยายน 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง ERIC อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2 (332) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ม.ต้นเตรียมตัว 5 นาที พูด 5 นาที
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง ERIC อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2 (332) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ม.ปลาย เตรียมตัว 5 นาที พูด 6 นาที
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 7 (337) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 7 (337) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง SL อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 4 (334) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 6-7 นาที
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง SL อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 4 (334) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 6-7 นาที
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 8 (338) 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 8 (338) 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง SL อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 4 (334) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลาทีมละ 10 นาที
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง SL อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 4 (334) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลาทีมละ 10 นาที
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง ERIC อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2 (332) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00 ม.ต้น 3 นาที
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง ERIC อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2 (332) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00 ม.ปลาย 4 นาที
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 7 (337) 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ม.ปลาย 4 นาที
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 8 (338) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 2 ชม.
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 8 (338) 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 2 ชม.


ติดต่อผู้ประสานงาน สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ 084-6160397
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 053-618106 นายจิรันดร เองศิลป์ 09-46080899
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]