หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง\"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 4- 5 เดือน กันยายน 2557

[ ทั้งหมด   4 ก.ย. 2557   5 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง หอประชุม ห้อง หอประชุม 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง หอประชุม ห้อง หอประชุม 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 2 (212) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 2 (212) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 3 (213) 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
6 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 4 (214) 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
7 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 4 (214) 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
8 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 1 (211) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 1 (211) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร116 ชั้น 1 ห้อง 116 4 ก.ย. 2557 13.00-15.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 116 ชั้น 1 ห้อง 116 4 ก.ย. 2557 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 2 (112) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 2 (112) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3 (113) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3 (113) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 4 (114) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 4 (114) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 4 (114) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 4 (114) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 5 (115) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 5 (115) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 5 (115) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารใฝ่เรียน 4 ก.ย. 2557 13.00-15.00
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารใฝ่เรียน 4 ก.ย. 2557 13.00-15.00
3 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารใฝ่เรียน 4 ก.ย. 2557 09.00-10.30
4 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารใฝ่เรียน 4 ก.ย. 2557 09.00-10.30
5 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารใฝ่เรียน 4 ก.ย. 2557 09.00-10.30
6 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารใฝ่เรียน 4 ก.ย. 2557 09.00-10.30
7 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 4 ก.ย. 2557
8 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารใฝ่เรียน 4 ก.ย. 2557 13.00-15.00
9 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารใฝ่เรียน 4 ก.ย. 2557 13.00-15.00
10 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารใฝ่เรียน 4 ก.ย. 2557 13.00-15.00
11 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารใฝ่เรียน 4 ก.ย. 2557 13.00-15.00
12 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารใฝ่เรียน 4 ก.ย. 2557 09.00-10.30
13 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารใฝ่เรียน 4 ก.ย. 2557 09.00-10.30
14 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารใฝ่เรียน 4 ก.ย. 2557 09.00-10.30
15 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารใฝ่เรียน 4 ก.ย. 2557 09.00-10.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 3 4 ก.ย. 2557 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 1 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 1 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 1 4 ก.ย. 2557 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 1 4 ก.ย. 2557 09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 4 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 2 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 3 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 3 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 2 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 4 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คอม 1 4 ก.ย. 2557 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารชั่วคราว(ต้นสีส้ม/ปลายสีฟ้า) 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารชั่วคราว(ต้นสีส้ม/ปลายสีฟ้า) 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารชั่วคราว(สีม่วง) 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารชั่วคราว(สีม่วง) 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 3 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 3 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 1 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
8 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารชั่วคราว(สีชมพู) 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง อาคารชั่วคราว(สีเหลือง) 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
10 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 1 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
11 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 2 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
12 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 2 4 ก.ย. 2557 13.00-16.00
13 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 3 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
14 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 3 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
15 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 2 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00
16 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่สะเรียง คหกรรม 2 4 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ประสานงาน สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ 084-6160397
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 053-618106 นายจิรันดร เองศิลป์ 09-46080899
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]