หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 21 37 28
2 001 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 63 139 87
3 003 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 39 72 43
4 004 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 65 122 87
5 005 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 94 197 139
6 006 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 81 167 127
รวม 363 734 511
1245

ติดต่อผู้ประสานงาน สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ 084-6160397
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 053-618106 นายจิรันดร เองศิลป์ 09-46080899
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]