การเปิดระบบแก้ไขรายชื่อ

การเปิดระบบแก้ไขรายชื่อ เปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด) ระหว่างวันที่ 18- 25 พฤศจิกายน 2557 และประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2557

 

วันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:17 น.