เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
22 ส.ค. 2557
23 ส.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
 

การแข่งขัน ซูโดกุ คำคม เอแม็ท ครอสเวิร์ด
ระดับภาคจะแข่งขันไม่เกินวันที่ 8 พ.ค.58
ระดับชาติแข่งขันไม่เกินวันที่ 15 พ.ค. 58

 
 

ผลการแข่งขันระดับภาค คลิกที่นี่

 
 

พิมพ์บัตรประจำตัวระดับภาค คลิกที่นี่

 
 

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
ในการแข่งขันระดับภาค

คลิกที่นี่

 
 
ร.ร. ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครู วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
 ประกาศรายชื่อผู้แข่งขัน 30 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
 แข่งขันในระดับภาค วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้นักเรียน ระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 

ขณะนี้ Admin เขต ได้ทำการโอนข้อมูล
ไปยังระดับภาคแล้ว หากมีความประสงค์
จะแก้ไขข้อมูลใดๆ ติดต่อ Admin ภาค

อ.อำนาจ  แก้วแดง 085-7060957

 
 


ในกรณีที่ต้องการแก้ไข
(ชื่อเกียรติบัตรผิด คะแนนผิด)
ให้ติดต่อศูนย์กลุ่มสาระ ดังนี้

โทร 085-0377487   ศูนย์ฯ คณิตศาสตร์ - ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โทร 089-6601840   ศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์ - นาน้อย
โทร 081-5944078   ศูนย์ฯ ภาษาต่างประเทศ - สตรีศรีน่าน
โทร 081-8831032   ศูนย์ฯ สังคมศึกษา
- ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โทร 086-9101922   ศูนย์ฯ ภาษาไทย - น่านนคร
โทร 088-8040465   ศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - สา
โทร 088-2633370   ศูนย์ฯ ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
- ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โทร 086-1140978   ศูนย์ฯ สุขศึกษา พลศึกษา - บ้านหลวง
โทร 081-3865580   ศูนย์ฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - สันติสุขพิทยาคม


*** Admin เขต จะดำเนินการโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค ในวันที่ 30 กันยายน 2557 จึงขอให้ดำเนินการแก้ไขต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว เพราะหากโอนข้อมูลขึ้นสู่ระดับภาคแล้ว การแก้ไขต่างๆ Admin เขต จะไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องให้ Admin ภาค  ดำเนินการ

 
 

การกรอกคะแนน
1. ถ้าไม่มาเข้าร่วมแข่งขัน ให้กรอก   -1 (ไม่ได้เกียรติบัตร)
2. ถ้ามาเข้าร่วมแต่ไม่ได้คะแนน ให้กรอก 0 (ได้เกียรติบัตรเข้าร่วม)
3. หากต้องการยกเลิกผลการแข่งขัน คณะกรรมการติดต่อที่ Admin 085-7066925

 
 

22 - 23 สิงหาคม 2557
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
ปีการศึกษา 2557
"สหวิทยาเขตน่าน 1"

 
   
 
แจ้งเรื่องการพิมพ์เกียรติบัตร
1. ได้รับอนุญาตให้ใช้ลายเซ็นของ ผอ.สพม.37 แล้ว จึงเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรได้ในส่วนของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2. โดยปกติแล้วเกียรติบัตรของกรรมการตัดสินจะยังไม่เปิดให้พิมพ์จนกว่าจะดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้น แต่ได้รับการประสานงานจากศูนย์กลุ่มสาระต่างๆ ว่าจะให้พิมพ์ก่อนแข่งขันเพื่อจะได้นำไปมอบให้กับกรรมการสายเหนือในวันแข่งขัน จึงมีแนวทางการดำเนินงานสำหรับศูนย์กลุ่มสาระดังนี้
   2.1 เมนูด้านขวา เลือก เข้าระบบการพิมพ์
   2.2 กรอก username และ Password (ตัวเดียวกับที่เข้าระบบบันทึกคะแนน) จะเข้าสู่ระบบจัดการการพิมพ์เกียรติบัตร
   2.3 เมนูด้านซ้าย เลือก "เกียรติบัตรตามหมวดหมู่" --->เลือกกลุ่มสาระ --->ดูในช่อง "เกียรติบัตร" --->เลือก "กรรมการ"
   2.4 เกียรติบัตรที่ท่านต้องการจะปรากฎออกมา (ให้ดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนสั่งพิมพ์)
 
 
แจ้งประกาศให้ทราบ  -->> สหวิทยาเขตน่าน 1 จะดำเนินการออกประกาศรายชื่อคณะกรรมการให้ทุกศูนย์กลุ่มสาระ แล้วจะส่งไปทาง E-office และจัดทำเป็นรูปเล่มให้ทุกโรงเรียน ทุกศูนย์กลุ่มสาระจึงไม่ต้องดำเนินการในส่วนนี
 
 
ปิดระบบแก้ไขรายชื่อระดับโรงเรียนแล้ว
หากโรงเรียนต้องการแก้ไขทุกกรณี ให้ติดต่อศูนย์กลุ่มสาระ
(ศูนย์กลุ่มสาระดำเนินการได้ต่อเนื่องจนถึงวันพิมพ์เอกสาร)
 
 
4 - 8 สิงหาคม 2557
ระบบได้เปิดให้โรงเรียนสามารถแก้ไขชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
* จะแก้ชื่อหรือเปลี่ยนตัว ก็เลือก "แก้ไข" *
รายการที่แข่งขัน 1 คน โรงเรียนไม่สามารถเปลี่ยนตัวนักเรียนได้
แต่หากต้องการเปลี่ยนตัวให้ติดต่อศูนย์กลุ่มสาระ ดังนี้

ศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์ -> นาน้อย
ศูนย์ฯ คณิตศาสตร์ -> ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ศูนย์ฯ ภาษาต่างประเทศ -> สตรีศรีน่าน
ศูนย์ฯ ภาษาไทย -> น่านนคร
ศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี -> สา
ศูนย์ฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม -> ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ศูนย์ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา -> บ้านหลวง
ศูนย์ฯ ศิลป ดนตรี นาฏศิลป์ -> ศรีสวัสดิ์
ศูนย์ฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -> สันติสุข
ศูนย์กลุ่มสาระทุกศูนย์ สามารถดำเนินการกรอกกรรมการ และจัดสถานที่แข่งขัน และอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของโรงเรียน ได้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557
 
 
ประกาศจากศูนย์กลุ่มสาระภาษาไทย เนื่องจากการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
มีการแข่งขัน 2 วัน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

22 ส.ค. 57 กรรมการควบคุมการแข่งขัน

ม.ต้น 
นางวรวีร์ สวัสดิสุข    โรงเรียนน่านนคร
นายสมโภช จันด้วง    โรงเรียนสา   
นางปัทมาพร กนกน้อยหมอ    โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ม.ปลาย
นางจิราพันธ์ เธียรพิบูลย์    โรงเรียนน่านนคร   
นางสาวกุลธิดา หล้ามะณี    โรงเรียนนาน้อย   
นางณิชารีย์ น้อยราช    โรงเรียนสา

23 ส.ค. 57 กรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
ม.ต้น
นางจุฬาวรรธน์ จันทร์สว่าง    โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
นางนันทวัน สุขเกตุ    โรงเรียนบ้านหลวง
นางแววดาว ชัยมณี    โรงเรียนสา
นางสาวกิ่งเพชร วัฒนะ    โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
นางสาวจิตติมา เขื่อนคำ    โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
นายปริญศิลป์ คำพุฒ    โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
ม.ปลาย
นางชโลมใจ ชยพันธนาการ    โรงเรียนสตรีศรีน่าน
นายเอกรัฐ ทุ่งอ่วน    โรงเรียนสา   
นางจารุณี นันศิริ    โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ    โรงเรียนนาน้อย
นางกาญจนาวรรณ คิดดี    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
นายสายชิน สุยะนา    โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
 
 
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Cross word, A math, คำคม, ซูโดกุ ถึงแม้ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ก็ต้องลงทะเบียนตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ แล้วระบบจะโอนไประดับประเทศ ซึ่งโรงเรียนสามารถลงทะเบียนได้ในส่วนของ "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน"
 
 
ประกาศแจ้งไปยังศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้แต่ละศูนย์เพิ่มข้อมูลในคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ
2. คณะกรรมการกลาง (จัดการแข่งขัน)
3. คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
 
 
การแข่งขันหมากฮอส และ หมากรุก มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น และได้เพิ่มการแข่งขันดังกล่าวในระบบแล้ว โรงเรียนสามารถลงทะเบียนได้ในระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
   

 
ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สหวิทยาเขต น่าน 1
ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สหวิทยาเขต น่าน 1

:. 24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557
     - โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน
     - ศูนย์กลุ่มสาระ 9 ศูนย์ ลงทะเบียนกรรมการตัดสิน
     - ศูนย์กลุ่มสาระ 9 ศูนย์ จัดตารางรายการแข่งขัน
     - ปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น.

:. 2 - 3 สิงหาคม 2557
     - โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
     - ศูนย์กลุ่มสาระ 9 ศูนย์ ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อกรรมการและตารางการแข่งขัน

:. 4 - 8 สิงหาคม 2557
    
- โรงเรียนแก้ไขรายชื่อนักเรียน
     - ศูนย์กลุ่มสาระ 9 ศูนย์ แก้ไขรายชื่อกรรมการและตารางการแข่งขัน
     - ปิดระบบแก้ไข วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น.
:. 9 - 15 สิงหาคม 2557     
     - โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
     - ศูนย์กลุ่มสาระ อนุมัติการร้องขอเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนตัว
และดำเนินการแก้ไขตามที่โรงเรียนติดต่อประสานงาน

:. 16 - 20 สิงหาคม 2557 
     - ศูนย์กลุ่มสาระ 9 ศูนย์ จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ

:. 22 - 23 สิงหาคม 2557 
     - การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา โรงเรียนนันทบุรีวิทยา

:. 1 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2557
     - โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค

:. 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
     - แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค

:. 3 - 12 ธันวาคม 2557
      - พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค

:. 17 - 19 ธันวาคม 2557
     - การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่

:. 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2557
     - การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี


วันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:39 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
----->>> เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 อย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net

----->>> เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคเหนือ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.pr.north64.sillapa.net

----->>> เว็บไซต์รวมทุกเขตพื้นที่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคเหนือ สามารถเข้าชมได้ที่ http://north64.sillapa.netวันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 1,357
จำนวนนักเรียน 2,841
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,857
จำนวนกรรมการ 1,174
ครู+นักเรียน 4,698
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,872
ประกาศผลแล้ว 187/195 (95.90%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 13
เมื่อวาน 33
สัปดาห์นี้ 352
สัปดาห์ที่แล้ว 591
เดือนนี้ 846
เดือนที่แล้ว 1,070
ปีนี้ 13,754
ทั้งหมด 161,894