หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 607 หมู่4 ตำบลใชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 18.776985, 100.772685 054 771 723
2 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 82 ถ.สุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 18.787776, 100.783723 054710306
3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 179 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000 18.758705, 100.752896 054-710411
4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 226/24 ถนนมะโน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน 55000 18.777411, 100.780429 054710373

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีม ICT โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
โทร : 085-7066925 Line ID : nooytawat
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]