หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สหวิทยาเขตน่าน 1 ปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ชั้น 3 ห้อง 137 22 ส.ค. 2557 8.30-12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ชั้น 3 ห้อง 136 22 ส.ค. 2557 8.30-12.00
-
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ชั้น 2 ห้อง 125-126 22 ส.ค. 2557 08.30-12.00
-
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ชั้น 2 ห้อง 122-123 22 ส.ค. 2557 08.30-12.00
-
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ชั้น 2 ห้อง 125-126 22 ส.ค. 2557 08.30-12.00
-
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ชั้น 2 ห้อง 122-123 22 ส.ค. 2557 08.30-12.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 4 ชั้น 2 ห้อง 421(com1) 22 ส.ค. 2557 08.30-12.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 4 ชั้น 2 ห้อง 422(com2) 22 ส.ค. 2557 08.30-12.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 5 ชั้น 3 ห้อง 531 22 ส.ค. 2557 08.30-12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ชั้น 2 ห้อง 128 22 ส.ค. 2557 08.30-12.00
-
11 648 การแข่งขันหมากฮอส ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ชั้น 3 ห้อง 135 22 ส.ค. 2557 08.30-12.00
-
12 649 การแข่งขันหมากฮอส ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ชั้น 3 ห้อง 134 22 ส.ค. 2557 08.30-12.00
-
13 650 การแข่งขันหมากรุก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ชั้น 3 ห้อง 133 22 ส.ค. 2557 08.30-12.00
-
14 651 การแข่งขันหมากรุก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ชั้น 3 ห้อง 132 22 ส.ค. 2557 08.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีม ICT โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
โทร : 085-7066925 Line ID : nooytawat
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]