หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 124 106 86.89% 8 6.56% 6 4.92% 2 1.64% 122
2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 111 87 80.56% 12 11.11% 9 8.33% 0 0% 108
3 โรงเรียนสา 116 78 70.27% 20 18.02% 5 4.5% 8 7.21% 111
4 โรงเรียนนาน้อย 101 55 56.7% 24 24.74% 10 10.31% 8 8.25% 97
5 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 76 40 56.34% 15 21.13% 8 11.27% 8 11.27% 71
6 โรงเรียนบ้านหลวง 81 34 45.33% 24 32% 9 12% 8 10.67% 75
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 75 33 50.77% 10 15.38% 10 15.38% 12 18.46% 65
8 โรงเรียนน่านนคร 70 27 40.91% 16 24.24% 17 25.76% 6 9.09% 66
9 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 79 25 34.25% 28 38.36% 7 9.59% 13 17.81% 73
10 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 62 24 45.28% 16 30.19% 4 7.55% 9 16.98% 53
11 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 69 23 38.98% 17 28.81% 10 16.95% 9 15.25% 59
12 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 67 22 33.85% 24 36.92% 12 18.46% 7 10.77% 65
13 โรงเรียนแม่จริม 49 17 36.17% 12 25.53% 8 17.02% 10 21.28% 47
14 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 47 17 37.78% 11 24.44% 8 17.78% 9 20% 45
15 โรงเรียนศรีนครน่าน 46 12 33.33% 11 30.56% 6 16.67% 7 19.44% 36
16 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 44 9 25.71% 9 25.71% 9 25.71% 8 22.86% 35
17 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมัง 34 8 33.33% 10 41.67% 6 25% 0 0% 24
18 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 24 8 34.78% 8 34.78% 3 13.04% 4 17.39% 23
19 โรงเรียนยาบหัวนา 43 7 25% 9 32.14% 7 25% 5 17.86% 28
20 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 39 4 12.5% 7 21.88% 12 37.5% 9 28.13% 32
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีม ICT โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
โทร : 085-7066925 Line ID : nooytawat
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]