หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 79 182 116
2 004 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 39 61 56
3 008 โรงเรียนนาน้อย 101 220 158
4 009 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 76 128 101
5 006 โรงเรียนน่านนคร 70 139 83
6 007 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 24 48 26
7 010 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 47 90 71
8 011 โรงเรียนบ้านหลวง 81 161 112
9 014 โรงเรียนยาบหัวนา 43 69 46
10 016 โรงเรียนศรีนครน่าน 46 73 57
11 017 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 124 319 178
12 018 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 111 242 153
13 019 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 69 175 108
14 020 โรงเรียนสา 116 277 160
15 021 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมัง 34 61 44
16 012 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 44 89 61
17 013 โรงเรียนแม่จริม 49 102 70
18 005 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 67 120 77
19 002 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 62 103 72
20 015 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 75 182 108
รวม 1357 2841 1857
4698

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีม ICT โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
โทร : 085-7066925 Line ID : nooytawat
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]