หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 9 ส.ค. 2557 09.30-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 9 ส.ค. 2557 09.30-12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 9 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 9 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 8 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 8 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว โรงพลศึกษา 9 ส.ค. 2557 13.30
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 9 ส.ค. 2557 08.30-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 9 ส.ค. 2557 08.30-12.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 9 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 9 ส.ค. 2557 09.30-12.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว ห้องสิ่งแวดล้อม ห้อง ห้องสิ่งแวดล้อม 9 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ครูภคพล วัฒนะ และครูดำรงค์ คันธะเรศย์ โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]