หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปัว 130 110 86.61% 15 11.81% 1 0.79% 1 0.79% 127
2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 124 96 82.05% 16 13.68% 5 4.27% 0 0% 117
3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 101 72 74.23% 16 16.49% 5 5.15% 4 4.12% 97
4 โรงเรียนทุ่งช้าง 89 57 75% 10 13.16% 5 6.58% 4 5.26% 76
5 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 101 54 56.84% 21 22.11% 14 14.74% 6 6.32% 95
6 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 56 32 60.38% 9 16.98% 6 11.32% 6 11.32% 53
7 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 54 31 59.62% 12 23.08% 4 7.69% 5 9.62% 52
8 โรงเรียนบ่อเกลือ 76 30 41.1% 24 32.88% 11 15.07% 8 10.96% 73
9 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 60 25 43.1% 16 27.59% 9 15.52% 8 13.79% 58
10 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 58 18 33.96% 18 33.96% 9 16.98% 8 15.09% 53
11 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 44 17 40.48% 12 28.57% 6 14.29% 7 16.67% 42
12 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 28 13 48.15% 9 33.33% 4 14.81% 1 3.7% 27
13 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 39 12 33.33% 10 27.78% 5 13.89% 9 25% 36
14 โรงเรียนเมืองแงง 44 12 33.33% 9 25% 7 19.44% 8 22.22% 36
15 โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา 10 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
16 โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
17 โรงเรียนวัดภูเก็ต 7 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 7
18 โรงเรียนวัดนิโคธาราม 7 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 7
19 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ครูภคพล วัฒนะ และครูดำรงค์ คันธะเรศย์ โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]