หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนทุ่งช้าง 89 252 133
2 003 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 124 272 175
3 005 โรงเรียนบ่อเกลือ 76 144 101
4 006 โรงเรียนปัว 130 332 192
5 007 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 58 104 82
6 008 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 101 225 156
7 009 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 39 75 48
8 012 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 56 99 69
9 013 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 60 85 73
10 014 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 28 48 42
11 001 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 101 242 159
12 011 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 54 98 74
13 010 โรงเรียนเมืองแงง 44 83 61
14 002 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 44 90 60
15 017 โรงเรียนวัดนิโคธาราม 7 9 7
16 018 โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา 10 16 13
17 021 โรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม 0 0 0
18 016 โรงเรียนวัดปรางค์ 0 0 0
19 019 โรงเรียนวัดภูเก็ต 7 8 8
20 015 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา 1 0 0
21 020 โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา 6 17 11
รวม 1035 2199 1464
3663

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ครูภคพล วัฒนะ และครูดำรงค์ คันธะเรศย์ โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]