หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 และ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ โรงยิมเนเซียม 9 ก.ย. 2557 09.00-15.00 รายงานตัว 08.00 น. - 08.30 น./// ตรวจอุปกรณ์ 08.30 น. - 09.00 น.
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ โรงยิมเนเซียม 9 ก.ย. 2557 09.00-15.00 รายงานตัว 08.00 น. - 08.30 น./// ตรวจอุปกรณ์ 08.30 น. - 09.00 น.
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
ไม่จัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
-
ไม่จัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา


ติดต่อผู้ประสานงาน ได้ที่ นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ โทร. 091 0250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ 086-4616139 Idline : wichakarn_nw
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]