หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 และ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 8-11 9 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 9-11 9 ก.ย. 2557 13.00 น.
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 7 9 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 7-8 9 ก.ย. 2557 13.00 น.
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต้นท์ 5-6 9 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต้นท์ 5-7 9 ก.ย. 2557 13.00 น.
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ Shop 1/1-3 9 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ Shop 1/1-3 9 ก.ย. 2557 13.00 น.
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ ชั้นล่างอาคาร 7 9 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ชั้นล่างอาคาร 7 9 ก.ย. 2557 13.00 น.
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 2 9 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 2 9 ก.ย. 2557 13.00 น.
-
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 3 9 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 3-4 9 ก.ย. 2557 13.00 น.
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 4 9 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 4-5 9 ก.ย. 2557 13.00 น.
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 1 9 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 1 9 ก.ย. 2557 13.00 น.
-
19 648 ตอบปัญหาช่าง ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ หอประชุม ชั้น 1 ห้อง ห้องมวลกุหลาบ 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
20 649 ตอบปัญหาช่าง ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ หอประชุม ชั้น 1 ห้อง ห้องมวลกุหลาบ 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
21 650 เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ shop ช่างยนต์ ชั้น 1 ห้อง หน้า shop 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
22 651 เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ shop ช่างยนต์ ชั้น 1 ห้อง หน้า shop 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
23 652 ช่างเชื่อมไฟฟ้า ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ shop ช่างยนต์ ชั้น 1 ห้อง shop ช่างยนต์ 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00 จับฉลาก เวลา 08.45 น.
24 653 ช่างเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ shop ช่างยนต์ ชั้น 1 ห้อง shop ช่างยนต์ 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00 จับฉลาก เวลา 08.45 น.
25 654 เขียนแบบ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ shop เขียนแบบ ชั้น 1 ห้อง shop เขียนแบบ 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
26 655 เขียนแบบ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ shop เขียนแบบ ชั้น 1 ห้อง shop เขียนแบบ 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ประสานงาน ได้ที่ นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ โทร. 091 0250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ 086-4616139 Idline : wichakarn_nw
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]