หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 และ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ ลานระหว่างอาคาร 3-4 8 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ลานระหว่างอาคาร 3-5 8 ก.ย. 2557 13.00 น.
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ ชั้น 3 ห้อง 834 8 ก.ย. 2557 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น. โรงอาหาร (อาคาร 8)
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ชั้น 3 ห้อง 834 8 ก.ย. 2557 13.00 น. รายงานตัว 12.00 น. โรงอาหาร (อาคาร 8)
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ ชั้น 3 ห้อง 838 8 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ชั้น 3 ห้อง 838 8 ก.ย. 2557 13.00 น.
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ ชั้น 3 ห้อง 834 9 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ชั้น 3 ห้อง 834 9 ก.ย. 2557 13.00 น.
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ โรงอาหาร (อาคาร 8) 9 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ ชั้น 3 ห้อง 838 9 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ชั้น 3 ห้อง 838 9 ก.ย. 2557 13.00 น.
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ ลานระหว่างอาคาร 3-4 9 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ลานระหว่างอาคาร 3-4 9 ก.ย. 2557 13.00 น.
-


ติดต่อผู้ประสานงาน ได้ที่ นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ โทร. 091 0250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ 086-4616139 Idline : wichakarn_nw
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]