หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนครสวรรค์ 128 102 84.3% 12 9.92% 4 3.31% 3 2.48% 121
2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 134 101 78.91% 14 10.94% 8 6.25% 5 3.91% 128
3 โรงเรียนหนองบัว 136 90 72% 13 10.4% 12 9.6% 10 8% 125
4 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 128 87 71.9% 17 14.05% 7 5.79% 10 8.26% 121
5 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 124 81 68.64% 19 16.1% 11 9.32% 7 5.93% 118
6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 100 70 79.55% 6 6.82% 3 3.41% 9 10.23% 88
7 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 94 60 68.18% 11 12.5% 9 10.23% 8 9.09% 88
8 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 96 55 64.71% 15 17.65% 4 4.71% 11 12.94% 85
9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 100 54 62.07% 14 16.09% 6 6.9% 13 14.94% 87
10 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 102 50 55.56% 15 16.67% 9 10% 16 17.78% 90
11 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 97 46 53.49% 14 16.28% 13 15.12% 13 15.12% 86
12 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 96 45 51.14% 25 28.41% 7 7.95% 11 12.5% 88
13 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 86 43 53.09% 14 17.28% 10 12.35% 14 17.28% 81
14 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 81 43 55.84% 14 18.18% 9 11.69% 11 14.29% 77
15 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 84 40 54.05% 14 18.92% 12 16.22% 8 10.81% 74
16 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 86 39 52.7% 14 18.92% 9 12.16% 12 16.22% 74
17 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 74 31 52.54% 12 20.34% 6 10.17% 10 16.95% 59
18 โรงเรียนโกรกพระ 58 28 52.83% 7 13.21% 9 16.98% 9 16.98% 53
19 โรงเรียนพระบางวิทยา 58 24 48% 13 26% 4 8% 9 18% 50
20 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 54 21 45.65% 7 15.22% 8 17.39% 10 21.74% 46
21 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 69 18 35.29% 13 25.49% 6 11.76% 14 27.45% 51
22 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 47 17 41.46% 12 29.27% 5 12.2% 7 17.07% 41
23 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 44 17 43.59% 10 25.64% 1 2.56% 11 28.21% 39
24 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 51 17 36.17% 9 19.15% 8 17.02% 13 27.66% 47
25 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 52 17 44.74% 5 13.16% 4 10.53% 12 31.58% 38
26 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 50 16 34.78% 14 30.43% 5 10.87% 11 23.91% 46
27 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 49 16 35.56% 10 22.22% 8 17.78% 11 24.44% 45
28 โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 58 15 31.91% 18 38.3% 6 12.77% 8 17.02% 47
29 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 40 15 37.5% 11 27.5% 9 22.5% 5 12.5% 40
30 โรงเรียนปรียาโชติ 27 15 57.69% 2 7.69% 1 3.85% 8 30.77% 26
31 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 43 14 42.42% 7 21.21% 4 12.12% 8 24.24% 33
32 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 32 14 56% 7 28% 4 16% 0 0% 25
33 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 38 13 43.33% 7 23.33% 4 13.33% 6 20% 30
34 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 31 10 41.67% 5 20.83% 5 20.83% 4 16.67% 24
35 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 30 9 34.62% 9 34.62% 2 7.69% 6 23.08% 26
36 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 40 8 24.24% 11 33.33% 5 15.15% 9 27.27% 33
37 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 21 8 42.11% 3 15.79% 2 10.53% 6 31.58% 19
38 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 35 7 21.21% 14 42.42% 3 9.09% 9 27.27% 33
39 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 37 7 21.21% 9 27.27% 6 18.18% 11 33.33% 33
40 โรงเรียนหนองโพพิทยา 45 7 29.17% 5 20.83% 9 37.5% 3 12.5% 24
41 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 31 6 23.08% 11 42.31% 5 19.23% 4 15.38% 26
42 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 34 6 25% 7 29.17% 3 12.5% 8 33.33% 24
43 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 9 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
44 โรงเรียนพยุหะวิทยา 19 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 7 43.75% 16
45 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 18 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 8 53.33% 15
46 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนารถบรรพต 9 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 23 3 15% 7 35% 5 25% 5 25% 20
48 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 11 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
49 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
50 โรงเรียนปวีณาวิทยา 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ประสานงาน ได้ที่ นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ โทร. 091 0250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ 086-4616139 Idline : wichakarn_nw
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]