หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 1 ชั้น 1 และ 2 ห้อง 111 และ 123 4 พ.ย. 2557 09.00 - 13.00 น.
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 1 ชั้น 1 และ 2 ห้อง 111 และ 123 5 พ.ย. 2557 09.00 - 13.00 น.
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 4 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 5 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 4 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 5 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคารวิทยานุกูลนารีโดม 4 พ.ย. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคารวิทยานุกูลนารีโดม 5 พ.ย. 2557 09.00 - 15.00 น.
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 4 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 5 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคารชั่วคราว ห้องยิม 4 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคารโรงยิม 5 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูนิรุทธ์ แก้วนิคม โทร. 081-6607989 หรือ ครูสมบูรณ์ อาจหาญ โทร. 085-0304238
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]