หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 114 87 83.65% 11 10.58% 2 1.92% 4 3.85% 104
2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 89 70 85.37% 9 10.98% 1 1.22% 2 2.44% 82
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 86 55 67.9% 13 16.05% 7 8.64% 6 7.41% 81
4 โรงเรียนเสรีศึกษา 88 51 62.2% 16 19.51% 8 9.76% 7 8.54% 82
5 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 66 36 61.02% 8 13.56% 9 15.25% 6 10.17% 59
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 61 29 63.04% 7 15.22% 5 10.87% 5 10.87% 46
7 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 66 26 45.61% 15 26.32% 7 12.28% 9 15.79% 57
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 57 20 40.82% 13 26.53% 8 16.33% 8 16.33% 49
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 44 18 52.94% 5 14.71% 3 8.82% 8 23.53% 34
10 โรงเรียนวัชรชัย 40 15 45.45% 9 27.27% 3 9.09% 6 18.18% 33
11 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 58 14 32.56% 9 20.93% 9 20.93% 11 25.58% 43
12 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 32 14 48.28% 6 20.69% 4 13.79% 5 17.24% 29
13 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 27 14 63.64% 2 9.09% 4 18.18% 2 9.09% 22
14 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 33 11 40.74% 4 14.81% 6 22.22% 6 22.22% 27
15 โรงเรียนเนินพิทยาคม 27 5 29.41% 4 23.53% 5 29.41% 3 17.65% 17
16 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ 20 5 38.46% 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 13
17 โรงเรียนกิตติพิทยา 10 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
18 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 10 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 9
19 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 35 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูนิรุทธ์ แก้วนิคม โทร. 081-6607989 หรือ ครูสมบูรณ์ อาจหาญ โทร. 085-0304238
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]