หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 66 124 81
2 008 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 66 136 79
3 015 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 0 0 0
4 020 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 32 72 42
5 021 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 33 70 37
6 024 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 114 248 167
7 025 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 44 94 64
8 013 โรงเรียนเนินพิทยาคม 27 81 33
9 016 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 58 95 67
10 017 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 89 211 141
11 001 โรงเรียนกิตติพิทยา 10 19 16
12 010 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ 20 50 34
13 023 โรงเรียนวัชรชัย 40 63 44
14 027 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 10 22 11
15 005 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 35 70 54
16 007 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 86 204 141
17 028 โรงเรียนเสรีศึกษา 88 252 136
18 031 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 57 100 76
19 014 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ 0 0 0
20 019 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 61 175 79
21 011 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 27 65 42
รวม 963 2151 1344
3495

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูนิรุทธ์ แก้วนิคม โทร. 081-6607989 หรือ ครูสมบูรณ์ อาจหาญ โทร. 085-0304238
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]