ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
- ปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 5 ตุลาคม 2557
- การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2557
- โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค
   วันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557
- แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2557
- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557
- การแข่งขันระดับภาค จังหวัดแพร่ วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557
- การแข่งขันระดับชาติ เมืองทองธานี วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
วันอังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 10:00 น.