เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 ต.ค. 2557
10 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ขยายเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน

ขอขยายเวลาการลงทะเบียนการแข่งขันเป็นวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00 น. เนื่องจากบ้างโรงเรียนยังไม่สามารถเข้าลทะเบียนได้เนื่องจากระบบเครือข่ายมีปัญหา

วันพุธ ที่ 01 ตุลาคม 2557 เวลา 09:04 น.
หลักเกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบแบบปรนัย มีจำนวน 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน

                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  10 ข้อ

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    จำนวน  8   ข้อ
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม    จำนวน  2   ข้อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 15 ข้อ

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    จำนวน  10 ข้อ
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม    จำนวน    5 ข้อ                  

                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 15 ข้อ

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    จำนวน  10 ข้อ
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม    จำนวน  5   ข้อ                  

ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบเติมคำตอบ มีจำนวน 20 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 60 คะแนน

                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 6 ข้อ  

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    จำนวน  4   ข้อ
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม    จำนวน  2   ข้อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 6 ข้อ

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    จำนวน  4   ข้อ
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม    จำนวน  2   ข้อ                  

                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 8 ข้อ

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    จำนวน  5   ข้อ
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม    จำนวน  3   ข้อ

ทั้งหมด  2 ตอน   รวมเป็น 100 คะแนน

วันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 10:58 น.
ปฏิทินกำหนดการแข่งขัน

กำหนดการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โซน 2 
เปิดระบบรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 4-30 กันยายน2557  

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ปิดระบบการลงทะเบียน
ตรวจสอบการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2557 
ได้กำหนดการแข่งขันะหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2557

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 12:12 น.
หัวข้อการแข่งขัน Web Editer ม.ต้น และ ม.ปลาย

1. อาเซียน

2. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3. การละเล่นพื้นบ้าน

4. โครงการในพระราชดำริ

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 12:10 น.
โครงงานคณิต ม.ต้น (ม.1-ม.3)

1. ส่งเล่มรายงานกลุ่มละ 6 เล่ม

2. เวลาจัดบอร์ด 7.30 น. - 8.45 น. เริ่มให้คะแนน 09.00 น.

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 12:04 น.
บทการท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะ ม.ปลาย (ม.4-6)

บทหลัก

1. สามัคคีเภทคำฉันท์

2. กาพย์เห่เรือ

3. มหาเวสสันดรชาดก

4. อิเหนา

5. ลิลิตตะเลงพ่าย

บทเลือก

1. อยู่เพื่ออะไร

2. สวรรค์ชั้นกวี

3. มงคลสูตรคำฉันท์

4. นิราศนรินทร์

5. ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 12:01 น.
อาขยาน ม.ต้น

บทหลัก

- นิราศภูเขาทอง

-โคลงโลกนิติ

- บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศกรรมา

- อิศรญาณภาษิต

- บทพากย์เอราวัณ

บทเลือก

- รามเกียรติ์ ตอนศึกอินทรชิต

- บุพการี

- วัฒนธรรม

- พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

- พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 11:57 น.
หัวข้อในการประกวดกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์

ระดับ ม.ต้น

  "วัฒนธรรมไทย  ศิวิไลในเวทีโลก"

ระดับ ม.ปลาย

    " ศิลปะวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก"

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 11:42 น.
เรียนเชิญกรรมการเข้าร่วมประชุม

เรียนเชิญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 10:51 น.
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6

 • โรงเรียนที่เข้ารอบที่ 2 จะคัดเหลือ 6 ทีม
 • ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ส่งข้อสอบเพื่อคัดเลือกไว้ใช้แข่งขัน ดังนี้
 1. วิชาเคมี                                             วิชาละ 10 ข้อ
 2. ข้อสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์                 5    ข้อ
 3. ข้อสอบ PISA                                                 1    ข้อ

ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

                ทาง Facebook : inbox kroobio Lanla

                       Email : kroobio2554@gmail.com

วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 10:48 น.
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน โซนที่ ๒
สถานที่แข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ
เรียนเชิญเข้าร่วมประชุม
ปฏิทินกำหนดการแข่งขัน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 31
จำนวนทีม 1,141
จำนวนนักเรียน 2,518
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,715
จำนวนกรรมการ 970
ครู+นักเรียน 4,233
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,203
ประกาศผลแล้ว 169/195 (86.67%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 20
เมื่อวาน 73
สัปดาห์นี้ 640
สัปดาห์ที่แล้ว 1,162
เดือนนี้ 1,668
เดือนที่แล้ว 2,382
ปีนี้ 27,928
ทั้งหมด 147,936