หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 235 9 ต.ค. 2557 09.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 235 10 ต.ค. 2557 09.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 222 9 ต.ค. 2557 09.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 222 10 ต.ค. 2557 09.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคารพระรณกิจปรีชา 9 ต.ค. 2557 09.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคารพระรณกิจปรีชา 10 ต.ค. 2557 09.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2557 09.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2557 09.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 224 9 ต.ค. 2557 09.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 224 10 ต.ค. 2557 09.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 225 9 ต.ค. 2557 09.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 225 10 ต.ค. 2557 09.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคารไม้คหกรรม (ห้องพระสังคม) 9 ต.ค. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ปิยะธิดา สิริโรจนมัยและทัดดาว ศิริวงศ์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]