หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 106 81 88.04% 6 6.52% 2 2.17% 3 3.26% 92
2 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 94 56 77.78% 9 12.5% 3 4.17% 4 5.56% 72
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 93 48 65.75% 14 19.18% 3 4.11% 8 10.96% 73
4 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 83 48 70.59% 9 13.24% 4 5.88% 7 10.29% 68
5 โรงเรียนเมตตาวิทยา 71 39 60% 11 16.92% 8 12.31% 7 10.77% 65
6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 61 34 64.15% 9 16.98% 5 9.43% 5 9.43% 53
7 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 68 26 53.06% 9 18.37% 8 16.33% 6 12.24% 49
8 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 50 24 55.81% 6 13.95% 6 13.95% 7 16.28% 43
9 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 49 24 57.14% 6 14.29% 3 7.14% 9 21.43% 42
10 โรงเรียนผดุงวิทย์ 44 19 50% 10 26.32% 5 13.16% 4 10.53% 38
11 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 55 19 52.78% 6 16.67% 3 8.33% 8 22.22% 36
12 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 52 17 47.22% 5 13.89% 8 22.22% 6 16.67% 36
13 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 58 15 28.85% 15 28.85% 12 23.08% 10 19.23% 52
14 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 48 15 38.46% 8 20.51% 6 15.38% 10 25.64% 39
15 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 22 14 66.67% 3 14.29% 2 9.52% 2 9.52% 21
16 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 32 13 54.17% 3 12.5% 2 8.33% 6 25% 24
17 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 24 10 52.63% 2 10.53% 3 15.79% 4 21.05% 19
18 โรงเรียนบ้านวังกวาง 18 6 42.86% 1 7.14% 6 42.86% 1 7.14% 14
19 โรงเรียนบ้านโคกมน 16 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 4 36.36% 11
20 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 15 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 12
21 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 17 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 5 33.33% 15
22 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 9 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
23 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
24 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 10 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
25 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ 12 1 10% 1 10% 4 40% 4 40% 10
26 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
27 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
28 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 16 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
29 โรงเรียนศรีไพรวิทยา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ปิยะธิดา สิริโรจนมัยและทัดดาว ศิริวงศ์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]