หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 15 29 19
2 009 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 8 13 10
3 010 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 16 29 22
4 011 โรงเรียนบ้านวังกวาง 18 27 21
5 012 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 22 55 37
6 013 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 3 3 3
7 006 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 24 40 32
8 007 โรงเรียนบ้านโคกมน 16 33 25
9 027 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 10 12 10
10 001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 93 235 157
11 004 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 68 164 111
12 005 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 48 117 84
13 018 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 55 150 80
14 017 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 9 25 16
15 023 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 32 57 45
16 025 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 52 100 67
17 030 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 106 286 172
18 029 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 94 229 142
19 019 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 61 104 84
20 021 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 50 127 77
21 022 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 49 97 71
22 003 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 83 171 126
23 016 โรงเรียนผดุงวิทย์ 44 98 71
24 024 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 58 165 93
25 026 โรงเรียนศรีไพรวิทยา 3 3 3
26 028 โรงเรียนหยกฟ้า 0 0 0
27 020 โรงเรียนเมตตาวิทยา 71 100 92
28 031 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 0 0 0
29 002 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 4 7 6
30 015 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ 12 16 14
31 014 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 17 26 25
รวม 1141 2518 1715
4233

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ปิยะธิดา สิริโรจนมัยและทัดดาว ศิริวงศ์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]