ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน โซนที่ ๒

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน โซนที่ ๒
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
………………………………………………….

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 10:15 น.