อาขยาน ม.ต้น

บทหลัก

- นิราศภูเขาทอง

-โคลงโลกนิติ

- บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศกรรมา

- อิศรญาณภาษิต

- บทพากย์เอราวัณ

บทเลือก

- รามเกียรติ์ ตอนศึกอินทรชิต

- บุพการี

- วัฒนธรรม

- พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

- พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 11:57 น.